Vừa qua, Sinh viên ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Nghiệp vụ nhà hàng-Khách sạn tham quan thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp tại La Sapinette Hotel, Swiss-Bel resort Tuyền Lâm, Sài Gòn- Đà Lạt. Đây là một trong những mô hình học tập hiệu quả được Khoa Du lịch – Khách sạn, Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn áp dụng gắn học tập tại trường kết hợp với kiến tập thực tế tại doanh nghiệp qua đó rèn luyện kỹ năng và hình thành tư duy nghề nghiệp, hòa nhập nhanh với môi trường làm việc ngay khi tốt nghiệp cho các bạn sinh viên.