CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN
1NGUYỄN THỊ THANH TÂMTRƯỞNG KHOA
2HÒ THỊ ĐỔ QUYÊNCHUYÊN VIÊN GV
3TRẦN HỒNG VÂNGIẢNG VIÊN
4LƯU VĂN SƠNGIẢNG VIÊN
5LƯƠNG THỊ HỒNG THẮMGIẢNG VIÊN
6NGUYỄN HỒNG THẢOGIẢNG VIÊN
7HOÀNG THỊ NÊN THƠGIẢNG VIÊN
8DANH DUY LINHGIẢNG VIÊN TH
9VÕ THANH HẬUGIẢNG VIÊN TH

 

Giới thiệu khoa Du lịch – Khách sạn
Giới thiệu khoa Du lịch – Khách sạn