CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN
1 NGUYỄN THỊ THANH TÂM TRƯỞNG KHOA
2 DƯƠNG NGỌC LẬP GIẢNG VIÊN
3 NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂM GIẢNG VIÊN
4 LƯU VĂN SƠN GIẢNG VIÊN
5 VÕ NHỰT THANH GIẢNG VIÊN
6 NGUYỄN HỒNG THẢO GIẢNG VIÊN
7 HOÀNG THỊ NÊN THƠ GIẢNG VIÊN
8 TRẦN THỊ MỸ THÙY GIẢNG VIÊN
9 TRẦN HỒNG VÂN GIẢNG VIÊN
10 VÕ THANH HẬU NHÂN VIÊN

Khoa Du Lich Khach (2)
Khoa Du Lich Khach (3)